logo Sport en Verkeer

De verkeersgids voor de sporter en sportclub

Wandel of loop je alleen op de openbare weg?

​Waar stappen of lopen?

 • Maak eerst en vooral gebruik van voetpad, het deel van de weg dat speciaal is voorbehouden voor voetgangers (zoals verkeersbord D9 of D10) of begaanbare verhoogde bermen.
 • Kies bij gebrek daaraan voor de begaanbare gelijkgrondse bermen.
 • Als er ook geen gelijkgrondse bermen zijn mag je stappen of lopen op andere delen van de openbare weg, zoals de parkeerzone of het fietspad (verleen er wel voorrang aan fietsers!). Kan ook dat niet, dan mag je ook op de rijbaan wandelen of lopen. Maak dus de veiligste keuze en probeer daarbij de rijbaan te vermijden.
 • Opgelet: moet je op de rijbaan stappen, loop dan zo links mogelijk en achter elkaar.

D9
D9

​Hoe en waar steek je over?

 • Gebruik altijd een oversteekplaats als die er is (verplicht te gebruiken als die zich op minder dan 30 meter bevindt).
 • Steek voorzichtig over en hou rekening met naderende voertuigen (ook al heb je tijdens het oversteken op een oversteekplaats voorrang).
 • Oversteken moet haaks op de rijbaan. Daarbij mag de voetganger niet slenteren of onnodig blijven staan.
 • Opgelet: trams hebben altijd voorrang (behalve als groen verkeerslicht je toelaat over te steken).
 • Als het voetgangerslicht op rood springt tijdens het oversteken, dan mag je verder lopen.


top

Wandel of loop je in groep op de openbare weg?

​Wat is een groep wandelaars of lopers?

De term ‘groep’ wordt voor wandelaars of lopers niet duidelijk afgebakend. Kleine groepen volgen dus bij voorkeur de regels die gelden voor individueel lopen of wandelen (zie hierboven).

Ook het begrip ‘begeleiding’ is niet verder bepaald. Een leider is diegene die verantwoordelijkheid draagt over de groep. De begeleiding kent de rechten en plichten van een groep op de openbare weg en beschikt over verlichting en/of het C3-verkeersbordje indien nodig.

Waar stappen of lopen?

 • Groepen zonder begeleiding dienen de regels van de individuele loper of wandelaar na te leven (zie hierboven).
 • Groepen met begeleiding mogen op de rijbaan lopen en doen dat dan verplicht rechts. Hierbij mag niet meer dan de helft van de rijbaan ingenomen worden. Begeleide groepen mogen ook links op de rijbaan lopen op voorwaarde dat iedereen achter mekaar stapt of loopt.

TIP:  Voor een verbeterde veiligheid blijft aangeraden om toch de volgorde van stappen of lopen te respecteren zoals die geldt voor de groepen zonder begeleiding. Kies dus ook als groep bij voorkeur voor de bovenstaande regels voor de individuele wandelaar of loper. Als er geen voetpad, berm of fietspad is raden we toch aan om links achter mekaar te stappen.

wandel links
Voor een verbeterde veiligheid kun je zo links mogelijk en achter elkaar wandelen.

Hoe en waar steek je over?

 • Gebruik altijd een oversteekplaats als die er is (verplicht te gebruiken als die zich op minder dan 30 meter bevindt).
 • Op kruispunten zonder verkeerslichten kan de groepsleider een overstekende groep signaleren aan het aankomende verkeer. Dat kan met het verkeersbord C3 (zie hieronder).  Aanwijzingen met het bord C3 mogen niet in strijd zijn met verkeerstekens of verkeersregels. (De webshop www.wowowshop.be biedt functionele reflecterende kledij, ook voor groepsaankopen met gepersonaliseerde bedrukking.)
 • Oversteken moet haaks op de rijbaan. Daarbij mag de voetganger niet slenteren of onnodig blijven staan.
 • Opgelet: trams hebben voorrang, behalve als er verkeerslichten zijn.
 • Een groep die oversteekt mag niet gebroken worden door andere weggebruikers. Wanneer voetgangerslicht op rood springt tijdens het oversteken, dan mag de groep op het zebrapad verder lopen. Wie nog op de stoep staat, moet bij rood licht echter wachten, ook al maak je deel uit van een groep.

Verlichten van een groep op de rijbaan

Bij slechte zichtbaarheid (duister of mist, niet meer mogelijk om duidelijk te zien tot een afstand van 200 meter) moet een groep (met of zonder begeleiding) verplicht verlicht zijn:

 • De groep met begeleiding loopt rechts op de rijbaan: wit licht links vooraan, rood links achteraan.
 • De groep loopt links op de rijbaan: rood licht rechts vooraan, wit licht rechts achteraan.
 • Is de groep lang, dan is het bovendien verplicht om op de flanken bijkomende witte lichten te voorzien die in alle richtingen zichtbaar zijn.

top