logo Sport en Verkeer

De verkeersgids voor de sporter en sportclub

Inspiratie

Interessante uitgaven voor wandelaars en lopers

  • Geconfronteerd met een verkeersslachtoffer? Rondpunt vzw helpt je verder.
  • Lees ook alles over het goed verzekeren van je sportclub op www.dynamoproject.be of informeer bij Arena vzw, sportverzekeraar.
  • Ontdek ook de website van Verenigingen voor Verkeersveiligheid en laat je informeren en inspireren!
  • AKTIVIA vzw, de grootste Vlaamse wandelsportfederatie, wil in haar komende beleidsperiode inzetten op bewustmaking en sensibilisatie van wandelaars rond verkeersveiligheid. Wandelaars zijn kwetsbaar en ervaren wel eens de gevaren van de openbare weg. Aktivia wil daarom informeren (waar moet je wandelen of wanneer ben je een groep?, conflict met fietsers,...), maar ook sensibiliseren om er als wandelaar ook steeds het hoofd bij te houden. AKTIVIA vzw wil met de campagne "Ik wandel veilig" individuele wandelaars en hun clubs ondersteunen in verkeersveiligheid.

Andere tips

  • Een hoffelijke sporter op de openbare weg is goud waard! Doe daarom met jouw sportclub mee aan de Europese Dag van de hoffelijkheid in het verkeer op 22 maart 2012.
  • Ben je met je groep te voet onderweg, dan heb je in sommige gevallen nood aan het juiste signalisatie- en veiligheidsmateriaal. Als je op zoek bent naar dergelijk materiaal informeer je eerst even bij de gemeentelijke of provinciale uitleendienst. Je kan dit materiaal daar in veel gevallen gewoon lenen voor je activiteit. Als je het materiaal wil aankopen, kan dat bij een aantal verenigingen of bedrijven die gespecialiseerd zijn in veiligheidsmateriaal. We geven je enkele adressen: S-Sport en OKRA-Sport.
  • EHBSO (Eerste Hulp bij Sportongevallen) is noodzakelijk in elke sportclub en bij sporters die zich op de openbare weg begeven. Zorg dat bij elke training, wedstrijd, evenement,... steeds een aangevulde koffer of kit aanwezig is. Maak hiervoor je keuze uit de inhoud van deze eerstehulpkoffer. Meer informatie vind je op Gezond Sporten.


top