logo Sport en Verkeer

De verkeersgids voor de sporter en sportclub

Algemeen

Aan de slag

Deze info is geïnspireerd op de uitgave "Jeugdlokalen en Verkeersveiligheid" (een uitgave van Steunpunt Jeugd en Mobiel 21).

Vertrek vanuit knelpunten

Als bestuurder van jouw sportclub vang je misschien vaak signalen op dat de leden op hun weg naar of van de club vervelende verkeerssituaties moeten overwinnen. Die knelpunten brengen de leden in direct gevaar en zijn ook niet goed voor de club. Durf dus overwegen als het clubbestuur (met de hulp van de leden) de krachten kan bundelen om die knelpunten in de directe omgeving zo goed als mogelijk weg te werken of te signaleren. Een eerste stap is dan natuurlijk om goed te weten waar de knelpunten zich precies bevinden. Een zogenaamde ‘knelpuntenanalyse’ kan daarbij helpen.

De knelpuntenanalyse:

 1. Baken het terrein en de werkwijze af. Ligt de club in een kleine gemeente, dan kan de hele gemeente aangepakt worden. Anders moet er wat specifieker gewerkt worden: de belangrijkste routes van en naar de sportaccommodatie.
 2. Kies een bepaald uitgangspunt voor de analyse: die van voetganger, fietser, gebruiker van het openbaar vervoer,... Als de leden zich echt op zeer verschillende manieren verplaatsen, kies dan voor meerdere vervoerswijzen.
 3. Lijst enkele elementen op die zeker moeten worden bekeken (bijvoorbeeld: de staat van het voetpad of fietspad, de ligging van oversteekplaatsen, de snelheid van autoverkeer in de buurt…)
 4. Na de analyse op het terrein is het tijd voor denk- en praatwerk. Misschien komen er elementen boven waar je als sportclub zelf iets kan doen (bijvoorbeeld: een creatieve oproep om minder snel te rijden). Voor andere knelpunten moet een stapje verder gezet worden, richting gemeentebestuur.

Tips:

 • Nodig een of meerdere schepenen uit voor een deelname aan de knelpuntentocht. Het zien van een knelpunt is vaak efficiënter dan een beschrijving op papier.
 • Een knelpuntentocht kan ook opengesteld worden voor andere bewoners van de gemeente of de bewoners in de buurt van de sportclub.
 • Je kan je club ook laten begeleiden voor het uitvoeren van zo’n analyse door de experts van Mobiel21.

Participeer in de sportraad

Bij het vormgeven van het lokale beleid worden verschillende adviesraden ingeschakeld. Door mee rond de tafel plaats te nemen is het mogelijk om ook als sportclub (samen met andere clubs uit de gemeente) invloed uit te oefenen. De meeste Vlaamse gemeenten hebben een ‘sportraad’ waar een afvaardiging van jouw club welkom is. Ook het thema verkeersveiligheid kan er zeker besproken worden en vindt zo zijn weg naar het gemeentebestuur.

Of de mobiliteitsraad…

Sommige gemeenten hebben ook een aparte mobiliteitsraad waar specifiek mobiliteitsvraagstukken worden besproken. De samenstelling van de mobiliteitsraad wordt door elke gemeente autonoom bepaald. Een vertegenwoordiging vanuit het lokale middenveld is het argumenteren meer dan waard.

Tijd voor actie!

Werkwijze bepalen

Werkwijze 1: De omgeving aanpakken met je eigen sportclub

De club kan acties uitwerken die de verkeersveiligheid in de omgeving van de sportaccommodatie en op de meest gebruikte routes ernaar ten goede komen. Zorg voor een bewaakte oversteek (eventueel zelfs met een gemachtigd opzichter), plaats een hek als scheiding tussen straat en terrein, organiseer een fietspool, zorg voor een veilige fietsenstalling...

Werkwijze 2: De omgeving van alle verenigingslokalen aanpakken via de sportraad

Stap naar de sportraad en/of sportdienst met de suggestie om in de gemeente te werken aan een grotere verkeersveiligheid in de omgeving van alle sportlocaties.

Werkwijze 3: Diverse routes aanpakken binnen de eigen werking

Maak met de club werk van een verkeersveiligere omgeving en neem ook de routes die tijdens de werking gebruikt worden even onder de loep (naar de looppiste, naar het zwembad, naar de wedstrijd, tijdens het eigen sportevenement,...).

Werkwijze 4: Binnen de sportraad de gemeente verkeersveiliger maken voor sportliefhebbers

Waarom niet ijveren voor een zebrapad over de drukke baan waarlangs een fit-o-meter ligt? Of kan er met De Lijn niet onderhandeld worden om een bushalte voor het zwembad te plaatsen? Werd er ooit al eens gedacht om een stadsplan op te stellen met aanduiding van de plaatsen waar inwoners komen sporten? Kunnen op dit plan de verkeersonveilige situaties dan niet in kaart gebracht worden? En waarom niet meteen alternatieve én veilige routes voorzien?

Werk met de club een actiemodel uit

 • Werk als club een goede vervoersregeling uit binnen de sportwerking. Denk aan carpoolen naar de uitwedstrijden of competitie, een stap- of fietspool naar en van de trainingen, goede fietsstallingen, ...
 • Informeer leden en hun omgeving over de verkeers(on)veiligheid op weg naar de sportclub, over veilige en milieuvriendelijke manieren om zich te verplaatsen, over concrete afspraken rond parkeren, over acties en campagnes... Bij het begin of tijdens het werkingsjaar kan de club in de eigen communicatie (tijdschrift, nieuwsbrief, facebook, …) info over verkeer en mobiliteit opnemen. Je kunt de info ook ter beschikking stellen in de kantine of kleedkamers, verspreiden tijdens trainingen of anderen kanalen. Uiteraard zijn trainers nog het beste medium voor de spelers. Door elke training kort te wijzen op de gevaren van het verkeer of enkele tips zoals reflecterende kledij te suggereren leert hij de kinderen niet alleen een sport, maar ook al veiligheidsgedrag aan. 
 • De sportclub kan, eventueel in samenwerking met de gemeente, een bereikbaarheidsplan uitwerken. Dat is een eenvoudig maar leesbaar plan waarop je routes uitstippelt om de gebruikte sportaccommodatie (en eventuele andere nuttige plaatsen) op een veilige manier te bereiken. En dan liefst te voet, met de fiets of het openbaar vervoer. Ontwikkel een netwerk van veilige route
 • Met ludieke acties en campagnes kan de club haar leden sensibiliseren om zich veilig en milieuvriendelijk te verplaatsen. Doe eigen clubuitstappen bewust zoveel mogelijk te voet of per fiets. Uitstappen verder weg kunnen met het openbaar vervoer of via carpooling.
 • Zorg ervoor dat de accommodatie van de club duidelijk opvalt in het straatbeeld. Zo maakt de club de weggebruikers erop attent. Dat kan met een opvallend kleurtje, een duidelijk naambord of enkele wegwijzers (via de gemeente).
 • Infrastructuurwerken zijn de verantwoordelijkheid van de gemeente of het gewest. Dat neemt niet weg dat de sportclub aan de verantwoordelijke overheid de knelpunten kan signaleren.


top